Поверителност

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.

Като администратор на лични данни ТианДе Онлайн - TianDe Online се при­държа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лич­ни данни. Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за права­та, свързани със защита на личните данни, които имате и Ви предоставяме информацията по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физи­ческите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Съдържанието и обхвата на обработваните данни са в съответствие с вида на продуктите и услу­гите, които Вие искате или вече ползвате. Като търговски обект с универсална лицензия за извършване на търговска дейност на територията на България от 2018 г., ТианДе Онлайн - TianDe Online предлага разнообразни лечебно-профилактични козметични продукти с натурална основа. Нашият стре­меж е чрез признати стандарти и високотехнологични решения да предлагаме иновативни и сигурни решения на нашите клиенти, както и защита на информацията и данните, които са ни доверени.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор – Доброслава Караденей

Седалище и адрес на управление: бул. „Гоце Делчев“ №100, бл.22, магазин 8А, гр. София 1463, тел.: +359 877 26 7747

Интернет страница: www.tian.bg

E-mail: admin@tian.bg

Декларация за поверителност на Магазина на TianDe Online

ТианДе Онлайн - TianDe Online се ангажира да защитава Вашата поверителност. Настоящата декларация за поверителност се прилага за данните, събирани от ТианДе Онлайн - TianDe Online, включително уеб сайтовете на ТианДе Онлайн - TianDe Online и магазините за продажба на дребно на TianDe.

ТианДе Онлайн - TianDe Online обработва Вашите лични данни на следните законови основания:

(В определени случаи обработването се извършва въз основа на повече от едно основание)

Препоръчваме ви да се запознаете с пълния текст на декларацията за конфиденциалност на ТианДе Онлайн - TianDe Online:

1. Общи положения

1.1 С даването на поръчка за продукт и/или услуга от уеб сайтовете собственост на ТианДе Онлайн - TianDe Online, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат използвани от нас по смисъла и при спазване на Закона за защита на личните данни само в случаите, описани по-долу.

1.2. Предоставянето на каквато и да било лична информация и данни от Ваша страна е напълно доброволно.

2. Кога ще поискаме Вашата лична информация?

2.1. Когато имаме нужда от информация, която да Ви идентифицира лично (лична информация) или ще ни позволи да се свържем с Вас по телефон, електронна поща или стандартна поща. Тази информация ни е необходима единствено и само за обратна връзка с Вас, за изготвяне на проформа-фактури, фактури, уведомления за изтичащи периоди, профилактики, нови услуги, промоционални материали, отстъпки, регистрационен номер за отстъпки.

2.2. Личната информация, която ТианДе Онлайн - TianDe Online събира за своите клиенти, се ограничава само до: име, презиме и фамилия, град, възраст, адрес, телефон, мобилен телефон и e-mail, както и регистрационен номер, но може да включва и допълнителна информация, когато трябва да се предоставят поръчани от Вас продукти или услуги.

2.3. В случаите, когато покупката на продукти/услуги се осъществява в уеб сайтовете на ТианДе Онлайн - TianDe Online и когато се изисква заплащане, ще Ви бъде поискана лична информация, нужна за осъществяването на това плащане (име, адрес, телефонен номер и номер на кредитна/дебитна карта).

2.3. Покупката на продукти и/или услуги от уеб сайтовете на ТианДе Онлайн - TianDe Online е възможно да се изисква регистрация на същите по електронен път. В тези случаи са приложими правилата за конфиденциалност на съответните сайтове, в които и където ще се извършват тези регистрации.

2.4. ТианДе Онлайн - TianDe Online води статистика на посещенията в принадлежащите му уеб сайтове, която може да включва: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани Уеб сайтове, ключови думи в Уеб търсачки и други. Тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уеб сайтовете на ТианДе Онлайн - TianDe Online.

3. Използване на Вашата лична информация

Вашата лична информация се използва от нас за следните цели:

3.1. Да предоставим поискани и/или закупени от Вас продукти и/или услуги.

3.2. Да предоставим актуална информация за най-новите продукти и/или услуги, предлагани в уеб сайтовете на ТианДе Онлайн - TianDe Online.

3.3. Да Ви информираме за нови продукти, услуги, отстъпки и технологии.

3.4. При Ваше желание да Ви уведомяваме за актуализации на продукти, специални оферти, нова информация и други продукти и/или услуги, предоставяни от TianDe.

В определени случаи ТианДе Онлайн - TianDe Online наема други фирми, организации или лица, които осъществяват определени действия от наше име: извършване на услуги, отговаряне на Ваши въпроси относно продукти и/или услуги, извършване на директни e-mail кампании, обработка на информация и други. Ние предоставяме на тези субекти само информацията, която им е необходима за изпълнението на договорените с нас услуги.

Случаите, в които ТианДе Онлайн - TianDe Online може да разкрие Вашата лична информация, са следните:

4. Контрол на Вашата лична информация

4.1. Когато се регистрирате в някой от уеб сайтовете на ТианДе Онлайн - TianDe Online или ни дадете лична информация по друг начин, ние се задължава да не споделя тази информация с трети лица и организации без Ваше разрешение, освен в случаите, описани в горния раздел.

4.2. Вашата лична информация ще се използва само за целите, описани в горния раздел.

4.3 Начинът за регистриране в уеб сайтовете на ТианДе Онлайн - TianDe Online, Ви дава възможност да ни уведомите дали желаете да се свържем с Вас.

4.4. ТианДе Онлайн - TianDe Online може да Ви изпраща периодично e-mail съобщения, с които да Ви информира за: потвърждения и статус на Ваши поръчки, технически проблеми и други.

5. Достъп до Вашата лична информация

5.1. Ние разчитаме на Вашата коректност в предоставянето на лична информация, за да Ви предоставим най-добрите продукти и услуги на най-ниски цени.

5.2. Достъп до Вашата лична информация имат само определени служители на ТианДе Онлайн - TianDe Online, определени от управителя на фирмата.

6. Защита на Вашата лична информация

6.1. ТианДе Онлайн - TianDe Online целенасочено ще защитава предоставената от Вас лична информация. Ние използваме различни защитни технологии и процедури, за да предотвратим не оторизиран достъп или изтичане на Вашата информация.

6.2. Нашите фирми-партньори, система за електронни разплащания, както и други услуги, полагат максимални усилия за запазване конфиденциалността на предоставяната от Вас информация.

7.. Промени в тази декларация

7.1. ТианДе Онлайн - TianDe Online си запазва правото периодично да актуализира настоящата декларация за конфиденциалност.

7.2. При настъпването на съществени промени в декларацията за конфиденциалност, ТианДе Онлайн - TianDe Online ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на принадлежащите му уеб сайтове.

Настоящата декларация за конфиденциалност е неразделна част от Общите условия на TianDe Online.

С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ?

I. Обработването се извършва, за да Ви предоставим продукта или услугата,

за която сте заявили изрично желание, както и за ползването им по време на срока на изпълнение. Това включва:

II. Събиране на Ваши данни

Преди да съберем някакви данни, които позволяват да се осъществи връзка с Вас, ще Ви попитаме за това. Личните данни, които събираме, може да включват Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес. Може също така да събираме демографска информация, като например Вашия пощенски код, възраст, пол, предпочитания, интереси и любими неща. Ако решите да направите покупка или да платите абонамент за услуга, ще искаме от Вас допълнителна информация, като например номера на кредитната Ви карта и адреса за фактуриране.

Освен това може да събираме информация за посещенията Ви в Магазин или в Уеб сайт. Например може да използваме инструменти за анализ на Уеб сайта, за да извличаме информация от Вашия браузър, включително сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта.

III. Използване на Вашите данни

Събираните от Магазин или Уеб сайт данни се използват за тяхната работа, както и за предоставянето на услуги или изпълнението на операции, които сте изискали или разрешили, включително изпращането на напомняне, ако имате артикули в количката за пазаруване.

За тази цел ТианДе Онлайн - TianDe Online може да използва личните данни, за да Ви предоставя по-ефективно клиентско обслужване, да подобрява Магазина или Уеб сайта и всички свързани продукти или услуги на ТианДе Онлайн - TianDe Online, да извършва статистически анализи, както и да улеснява работата със самия Уеб.

Ние може да използваме Вашите данни, за да Ви предоставяме важна информация относно използвания от Вас продукт или услуга. Освен това, с Ваше разрешение може да Ви изпращаме информация за продукти, услуги, събития и промоции на ТианДе Онлайн - TianDe Online, както и такава информация за други продукти или услуги на ТианДе Онлайн - TianDe Online.

IV. Контрол над Вашите лични данни

Освен в случаите в които е указано нещо друго в настоящата декларация или с Ваше съгласие, предоставяните от Вас на ТианДе Онлайн - TianDe Online или на Уеб сайт лични данни няма да се споделят извън ТианДе Онлайн - TianDe Online и контролираните от нея дъщерни дружества и свързани фирми.

V. Достъп до Вашите лични данни

Ние в ТианДе Онлайн - TianDe Online гледаме на защитата на личните данни много сериозно. Затова използваме най-различни технологии и процедури за защита в нашите магазини и на нашите уеб сайтове с цел предпазване на личните ви данни от неупълномощен достъп, употреба или разпространение. За нашия Уеб сайт например съхраняваме личните данни, които предоставяте, на компютърни сървъри с ограничен достъп, намиращи се в контролирани помещения.

VI. ТианДе Онлайн - TianDe Online уважават вашето право на личен живот и целенасочено го защитава, публикува тази декларация за конфиденциалност с цел да ви информира за нашата политика и практика относно личните данни и възможностите да избирате начина, по който се събира и използва вашата лична информация онлайн. Нашите Уеб сайтове са организирани така, че по принцип да позволяват да ни посещавате в Интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация.

В случаите, когато заявите желание да Ви предоставим продуктите и услугите, които желаете да закупите, ние имаме нужда от информация и настоящата декларация за конфиденциалност описва събирането на данни и употребата им в такива случаи. Настоящата декларация за конфиденциалност се отнася единствено за ТианДе Онлайн - TianDe Online.

VII. Легитимен интерес

Обработваме Вашите лични данни за постигане и запазване на легитимния интерес на ТианДе Онлайн - TianDe Online или на трета страна, например в случаи като:

VIII. Изпълнение на задача от обществен интерес

В случай когато изпълняваме задача от обществен интерес, когато сме натоварени с това от орган, който изпълнява официални правомощия. В тези ситуации, ТианДе Онлайн - TianDe Online може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

IX. Ваше съгласие

В случаите когато обработваме Вашите данни на основание Ваше съгласие, обработването ще бъде в обхвата и за целите, изложени в даденото съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде отменено по всяко време по реда на документа „Процедура за упражняване на правата“.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Информацията, която обработваме зависи от продукта/услугата, която ползвате или за която кандидатствате.

Обща информация, която обработваме за всички продукти/услуги – персонална информация (например: имена, адрес, дата и място на раждане, гражданство, имейл адрес, телефонен номер); данни за проверка на самоличността (например образец на подпис); данни от документа за самоличност (като номер на лична карта);

В зависимост от вида на продукта или услугата обработваме данни от поети договорни задължения (като финансова информация, номер на банкова сметка); маркетингови данни (рекламни, продажби); документирани данни (например записи при консултиране); регистрирани данни, образ и

гласови данни (например видео или телефонни записи); информация от Вашата електронна комуникация с ТианДе Онлайн - TianDe Online (например бисквитки/cookies); резултати, генерирани от ТианДе Онлайн - TianDe Online вследствие от обработването; данни за съответствие с регулаторните изисквания.

ТианДе Онлайн - TianDe Online използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране съобразно изискванията на чл. 22 от ОЗРД, за да Ви предоставя възможно най-доброто обслужване. Оценяване на Ваши лични аспекти се извършва, за да Ви информираме за някои продукти и услуги.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Събираме данните, които обработваме директно от Вас, когато кандидатствате за определен продукт или услуга онлайн или в представителния магазин на ТианДе Онлайн - TianDe Online, както и в процеса на взаимоотношенията ни. При условие че личните данни се предоставят от представител на лицето, задължително представителят следва да информира и предостави на представлявания настоящото уведомление.

Ние обработваме също информация, които сме получили на законово и легитимно основание.

КОЙ БИ МОГЪЛ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ?

В рамките на ТианДе Онлайн - TianDe Online Вашите данни се получават от онези служители, на които те са необходими за изпълнение на договора и за

запазване на легитимния интерес.

Доставчици на услуги, агенти, наши контрагенти и подизпълнители, с които работим и които са поели задължения и имат отговорност за обработване на лични данни съгласно действащото законодателство могат също да получат данните, например: ИТ услуги, логистика, застрахователни компании, телекомуникации, копирни услуги, консултации, продажби и маркетинг, вкл. и дружества от групата на ТианДе Онлайн - TianDe Online, за целите на управлението на риска; банки кореспонденти, оператори на платежни системи, информационни бюра в зависимост от услугата, която изпълняваме за Вас.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ТианДе Онлайн - TianDe Online съхранява Вашите лични данни в съответствие със законоустановените срокове и при запазване на легитимните интереси на ТианДе Онлайн - TianDe Online, като сроковете зависят от вида на ползваната услуга и продукти.

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да подадете сигнал/ заявление относно обработването на Вашите лични данни, моля да се запознаете с документа „Процедура за упражняване на права, свързани с лични данни“.

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ПРЕДОСТАВЯМ ЛИЧНИ ДАННИ?

В рамките на нашите бизнес взаимоотношения, Вие сте задължен да осигурявате личните данни, които се изискват за започване, изпълнение и прекратяване на отношенията Ви с ТианДе Онлайн - TianDe Online и за изпълнение на приложимите договорни задължения или законови изисквания.

В случай че Вие не осигурите необходимите данни и документи, ние няма да сме в състояние да влезем в договорни отношения с Вас, нито да продължим такива взаимоотношения.

 

Последна актуализация: май 2018 год.